כלי עבודה לגאוגרפים - אתר לימודי
English? ראשי | אודות | רשימת תחומי-ידע | העשרה ולמידה עצמית
העשרה ולמידה עצמית

חיפוש
תחום חיפוש:

מצא מונח


עיון

עיין בתחוםחזרה

לומדות ללימוד עצמי של תוכנות בסיסיות
לשפור מיומנויות המחשב נאספו עבורכם לומדות ללימוד עצמי, בעברית, מרחבי הרשת. למידה נעימה!

לומדות עצמיות לאינטרנט וחיפוש ברשת
חיפוש מידע ומיונו הינם כלי עבודה הכרחיים ללימוד ולמחקר. לשיפור מיומנויות הגלישה ברשת, חיפוש ומיון מידע, נאספו עבורכם לומדות ללימוד עצמי, בעברית, מרחבי הרשת. למידה נעימה!