כלים להעשרה ולמידה עצמית
לומדות עצמיות לאינטרנט וחיפוש ברשת

 
 

חיפוש מידע ומיונו הינם כלי עבודה הכרחיים ללימוד ולמחקר. לשיפור מיומנויות הגלישה ברשת, חיפוש ומיון מידע, נאספו עבורכם לומדות ללימוד עצמי, בעברית, מרחבי הרשת.

למידה נעימה!

 

לומדות לגלישה ברשת        

 לומדות לחיפוש באינטרנט ומאגרי מידע

 אתרי טיפים ועזרה לעברית ברשת

 לומדות עצמיות לחיפוש במאגרי מידע מקוונים בספריית אוניברסיטת חיפה