כלים להעשרה ולמידה עצמית
מקורות מקוונים

 

המקורות להלן הינם ספרי יסוד בתחומי הכרטוגרפיה השונים ומהווים שער ידע לתחום הדעת.

ההפניות קשורות לקטלוג ספריית אוניברסיטת חיפה שם מופיע תאור הפריט ומיקומו.

                                                            ¨         אדלר, ר., (1999):  50 שנות מיפוי ישראל. תל אביב: המרכז למיפוי ישראל.

                                                            ¨         סובל, ד.ת (1998): קו האורך. ירושלים: כתר.

                                                            ¨         סופר, ת. (עורכת) (1995): אטלס ישראל החדש. תל אביב: המרכז למיפוי ישראל.

                                                            ¨         קדמון, נ., שמואלי, א., (1982): מפות ומיפוי, ירושלים: כתר.

                                                            ¨         קדר, ב.ז., דנין, א. (2000): חישה מרחוק. ירושלים: יד יצחק בן צבי. 

                                                            ¨         רובין, ר., (1995): "מן המפה המצוירת אל המפה המדעית - פרק בהתפתחות הכרטוגרפיה של ירושלים", קתדרה 75, עמ' 55-68.

                                                            ¨         שטנר, י. (1951): מפת ארץ ישראל ותולדותיה, ירושלים: מוסד ביאליק.

                                                            ¨         תשבי, א. (עורך), (2001), ארץ ישראל במפות ממידבא עד הלוויין, ירושלים: מוזיאון ישראל.                                                 ¨            American Society of Civil Engineers, American Congress on Surveying and Mapping, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, (1994), Glossary Of The Mapping Sciences, New York, NY : American Society of Civil Engineers.

                                                 ¨            Burrough, P. A., (1998): Principles of geographical information systems, New York : Oxford University Press.

                                                 ¨            Brown, A., Kraak, M., (2000): Web Cartography. London : Taylor & Francis

                                                 ¨            Campbell, J., (1991): Introductory Cartography. W.C. Brown Publishers.

                                                 ¨            Davis, D. E., (2003): GIS for everyone.  Redlands, Calif.: ESRI Press.

                                                 ¨            Dent, D. B., (1999): Cartography: thematic map design, Wm. C. Brown Publishers.

                                                 ¨            Dorling, D. and Fairbairn, D., (1997): Mapping: ways of representing the world, Addison Wesley
Longman Limited,
England.

                                                 ¨            Keates, J. S., (1996): Understanding Maps, Edinburgh Gate, Harlow : Addison Weskey Longman.

                                                 ¨            Monmonier, M. S (1996):  How to lie with maps. Chicago :
University of Chicago Press.

                                                 ¨            Robinson, A. H., (1995): Elements of Cartography , New York : Wiley.

                                                 ¨            Sabins, F. F., (1997): Remote sensing : principles and interpretation, New York : W.H. Freeman & Co. 

                                                 ¨            Whitfield P., (1994) The image of the world, The British Library,London.